2,4-ดี-ไดเมทิลแอมโมเนียม 84 เอสแอล
(2,4-D-dimethylammonium 84 SL)

Category:

ชื่อสามัญ :

2,4-ดี-ไดเมทิลแอมโมเนียม (2,4-D-dimethylammonium)

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (Post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบกว้าง เช่น เช่น ผักปอดนา และ เทียนนา และ วัชพืชประเภทกก
เช่น กกทราย กกขนาก และ หนวดปลาดุก

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 150-200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
อัตรา 40-50 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
หลังหว่านข้าว 20 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และ ทดน้ำเข้านา
หลังพ่นสาร 2-3 วัน

X