ไมโคร มิกซ์

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO)……………………………..9%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
เหล็ก (Fe)………………………………………………4%
แมงกานีส (Mn)……………………………………….4%
ทองแดง (Cu)………………………………………..1.5%
สังกะสี (Zn)…………………………………………1.5%
โบรอน (B)…………………………………………….0.5%
โมลิบดินัม (Mo)…………………………………..0.1%

ประโยชน์ :

เป็นธาตุอาหารเสริม ในรูปคีเลท (EDTA) เมื่อละลายน้ำแล้วคีเลทจะอยู่ในรูปประจุลบ
จึงไม่ถูกตรึงด้วยอนุภาคดิน ทำให้รากพืชดูดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทุก 7 วัน สำหรับกรณีป้องกัน
การขาดธาตุอาหาร
และใช้อัตรา 10-15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน สำหรับการรักษา
เมื่อเริ่มแสดงอาการขาดธาตุ

X