ไอรอน ชีล

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
เหล็ก (Fe)………………………………13%

ประโยชน์ :

เป็นองค์ประกอบของเอ็นไซม์หลายชนิด และเป็นตัวการสำคัญใน
กระบวนการหายใจของพืช

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ
พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุก ๆ 7-10 วัน

X