บาลานซ่า (8-24-16)

Category:

สูตร :

8-24-16

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………………8%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………24%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)…………………..16%

ประโยชน์ :

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ
ช่วยเสริมสร้างเสริมการเจริญเติบโตของลำต้นและใบติดผลถูกต้องตามฤดูกาล
และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดอกและผล

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 50-175 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุกๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X