ไมโคร สเปรย์

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO)………………………………..8%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
เหล็ก (Fe)…………………………………………….3.7%
แมงกานีส (Mn)……………………………………..3.7%
ทองแดง (Cu)………………………………………1.3%
สังกะสี (Zn)…………………………………………1.3%
โบรอน (B)……………………………………………0.45%
โมลิบดีนัม (Mo)………………………………….0.09%

ประโยชน์ :

เป็นธาตุอาหารเสริม ในรูปคีเลท (EDTA) เมื่อละลายน้ำแล้วคีเลทจะอยู่ในรูปประจุลบ
จึงไม่ถูกตรึงด้วยอนุภาคดิน จึงทำให้รากพืชดูดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทุก 7 วัน สำหรับกรณีป้องกันการขาดธาตุอาหาร และใช้อัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทุก 7 วัน สำหรับการรักษาเมื่อแสดงอาการขาดธาตุ

X