ไพริดาเบน (Pyridaben 20)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไพริดาเบน (pyridaben)

ประเภท :

สารกำจัดไรศัตรูพืช

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดไรแดงหม่อนในมันสำปะหลัง

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของไรแดง
หม่อนในมันสำปะหลัง

X