โรซาร์แทน (Losartan)

Category:

ชื่อสามัญ :

แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในหน่อไม้ฝรั่ง

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟในหน่อไม้ฝรั่ง

X