โฟเลียแพ็ค

Category:

สูตร :

0-5-15

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………………………0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)………………………….5%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)………………………….15%
ปริมาณธาตุอาหารเสริมดังนี้
ทองแดง(Cu)…………………………………………………..0.15
สังกะสี(Zn)………………………………………………………0.4%
โบรอน (B)………………………………………………………..0.15%

ประโยชน์ :

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ ช่วยเสริมสร้าง
การเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ให้ลำต้น ดอก ใบและผลในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 100-200 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X