โปรไฟล์

สูตร :

0-54-36

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………………..0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)………………….54%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)…………………….36%

ประโยชน์ :

สามารถละลายน้ำได้และพืชสวนสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ
เหมาะสำหรับพืชขณะที่ต้องการธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียมสูง
ช่วยการเจริญเติบโตของดอก และผล

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 25-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ
พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X