โปรโซมิน (Prozomin)

Category:

ชื่อสามัญ :

เฮกซะซิโนน (Hexazinone) 25% W/V SL

ประโยชน์ :

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในอ้อย เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนติด หญ้านกสีชมพู หญ้ารังนก หญ้าตีนนก หญ้าดอกขาว และหญ้าปากควาย เป็นต้น และวัชพืชใบประเภทกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักโขม หญ้ายาง สาบม่วง
และตีนตุ๊กแก เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 400-500 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื่นที่ 1 ไร่ หรืออัตราส่วน
100-125 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกอ้อย ขณะดินมีความชื้น

X