โปรเทรซ

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO)…………………………………………….11.5%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
เหล็ก (Fe)…………………………………………………………..1.8%
แมงกานีส (Mn)………………………………………………….1.8%
ทองแดง (Cu)…………………………………………………….0.04%
สังกะสี (Zn)……………………………………………………….0.65%
โบรอน (B)…………………………………………………………0.65%
โมลิบดีนัม (Mo)………………………………………………….0.04%

ประโยชน์ :

เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ หรือสีเขียวที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง
ช่วยให้ใบพืชมีสีเขียวเข้มมากขึ้น ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ
ไปใช้ได้มากขึ้น ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพืช และช่วยในการเคลื่อนย้าย
ธาตุฟอสฟอรัสในพืช

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทุก 7 วัน สำหรับกรณีป้องกันการขาดธาตุอาหาร และใช้อัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน สำหรับการรักษา เมื่อเริ่มแสดงอาการขาดธาตุ

X