โปรรู๊บ

Category:

สูตร :

CaO 20% + MgO 5%

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO)………………………5%
แคลเซียม (CaO)……………………….20%

ประโยชน์ :

ป้องกันการขาดธาตุแคลเซียม และธาตุแมกนีเซียม ช่วยในการแบ่งเซลล์
ส่งเสริมการงอกของเกสรตัวผู้ ช่วยให้เข้าไปผสมกับไข่ของเกสรตัวเมีย
ช่วยเพิ่มปริมาณการติดผลต่อช่อ รวมทั้งช่วยขยายขนาดของผล
และสามารถป้องกันไม่ได้ผล เถา หรือฝักแตก ทำให้เนื้อแน่น
ป้องกันแกนไส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากลำต้น
ใบ มาสู่ผล และเมล็ด สามารถเก็บสะสมอาหารได้ ผลมีพัฒนาการ
เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ และลดปัญหาการหลุดร่วงได้

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X