โปรซิงค์

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
สังกะสี (Zn)…………………………………….40%

ประโยชน์ :

เกี่ยวข้องในการสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโต (Auxin) ที่ปลายยอด
ช่วยให้พืชแตกตาดอกและตายอด เพิ่มคุณภาพผลผลิต แก้ปัญหาการขาดธาตุสังกะสี
แก้อาการใบแก้ว ใบลายในส้ม ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาวะอากาศหนาวได้ดีขึ้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นให้เป็นละลองเล็กๆ
พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุก ๆ 7-10 วัน

X