โปรคลาส (Proclass)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไตรไซคลาโซล (Tricyclazole) 75% WP

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดโรคไหม้ (rice blast) ในข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
Pyricularia oryzae

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค
ครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน และพ่นซ้ำอีกครั้งในระยะข้าวออกรวง
5 เปอร์เซ็นต์

X