แอ็ดดิคท์-เอส (0-30-25)

Category:

สูตร :

0-30-25

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………………………..0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………………30%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)……………………………25%

ประโยชน์ :

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ
เสริมสร้างความเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ให้แก่ลำต้น ดอก และ ผล

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 50-100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุก ๆ 7-10 วัน

X