แอล ซี (L-SEA)

Category:

ประเภท :

สาหร่ายและกรดอะมิโน

คุณสมบัติ :

มีความจำเป็นสำหรับพืช สามารถซึมผ่านปากใบพืชได้ง่ายและรวดเร็ว
ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้สังเคราะห์ฮอร์โมนที่ใช้ในการเจริญเติบโตช่วงต่าง ๆ ได้ทันที
ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีและแข็งแรง

ประโยชน์ :

ช่วยให้พืชฟื้นตัวหลังการเก็บเกี่ยว ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืช
ต้านทานต่อโรค แมลง และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น แล้งจัด หนาวจัด
และร้อนจัด เป็นต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของพืช
ช่วยกระตุ้นการออกดอก ใบ และขยายขนาดผล ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
ในด้านขนาด น้ำหนัก สี และรสชาติ

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นเป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X