แอม เมท

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO)………………………………..60%
กำมะถัน (S)……………………………………………6%

ประโยชน์ :

เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ หรือสีเขียวที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง
ช่วยให้ใบพืชสีเขียวเข้มมากขึ้น ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารต่างๆ
ไปใช้ได้มากขึ้น ช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืช และช่วยในการเคลื่อนย้าย
ธาตุฟอสฟอรัสในพืช

วิธีใช้ :

พืชไร่ เช่น อ้อย ใช้อัตรา 5-10 กิโลกรัม ต่อไร่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ใช้อัตรา 1-2
กิโลกรัม ต่อไร่ ตอนปลูกหรือเมื่อพืชตั้งตัวดี ภายใน 15-20 วันหลังจากงอก
ไม้ผล เช่น ส้ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ องุ่น และไม้ผลอื่นๆ
ใช้อัตรา 70-150 กรัม ต่อต้น โดยใส่เป็นรูปวงแหวน ตามรัศมีแนวพุ่มใบ
หลังจากติดผลแล้ว อัตราการใช้ขึ้นกับขนาดและอายุของต้นไม้
พืชผัก เช่น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน้า กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี
ใส่ครั้งแรกรองพื้นก่อนปลูก ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตรา 1-1.5 กิโลกรัม ต่อไร่
โดยหว่านบนร่องแล้วพรวนดินกลบ จึงค่อยปลูกพืช ใส่ครั้งที่สองหลังจากปลูก
ประมาณ 20-25 วัน ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 3-5 กิโลกรัม ต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลง

X