แอมเฟต

Category:

สูตร :

11-37-0

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)………………………………….11%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………………37%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)……………………………0%

ประโยชน์ :

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ
ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอก ติดผลตามฤดูกาล ช่วยเสริมสร้างให้
รากเจริญเติบโตได้ในพืชปลูกใหม่ หรือย้ายปลูกใหม่

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 50-100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุก ๆ 7-10 วัน

X