แอมเทล

Category:

ชื่อสามัญ :

อะมีทรีน (Ametryn) 80% WP

ประโยชน์ :

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (Pre-mergence) ในอ้อย เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ
เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าตีนติด หญ้าปากควาย หญ้านกสีชมพู และหญ้าหางนกยูงใหญ่
เป็นต้น และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน หญ้ายาง ผักเสี้ยนผี ผักโขม
ลูกใต้ใบ ผักโขมหนาม สาบม่วง หญ้าท่าพระ และกระเพราผี เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 400-500 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่น บนพื้นที่ 1 ไร่
หรืออัตรา 100-125 กรัม ผสมน้ำ 15 -20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
หลังปลูกอ้อย ขณะดินมีความชื้น

X