แอดวานเซอร์ (18-6-6)

Category:

สูตร :

18-6-6

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)………………………………………18%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)……………………………6%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)……………………………..6%

ประโยชน์ :

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ
ช่วยในการเจริญเติบโตของลำต้นและใบ ติดผลถูกต้องตามฤดูกาล
และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ลำต้นและใบ

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 100-200 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุกๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X