แอดวานเซอร์ (4-20-24)

Category:

สูตร :

4-20-24

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)…………………………………………….4%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………………………20%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)………………………………….24%

ประโยชน์ :

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ
ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอกและติดผลได้ดี

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 100-200 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆพอเปียกทั่วใบและทุกๆส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X