แอดวานเซอร์ (0-30-35)

Category:

สูตร :

0-30-35

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)………………………………..0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………….30%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)………………………35%

ประโยชน์ :

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ
เสริมสร้างความเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ให้แก่ดอก และผล

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 50-100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นเป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X