แอดวานเซอร์ (13-13-13)

Category:

สูตร :

13-13-13

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………………………13%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………………13%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)…………………………..13%

ประโยชน์ :

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและใบ
ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช และติดดอกออกผล
ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ และลดปัญหาการหลุดร่วง

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 150-250 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X