แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5 อีซี
(Lambda-cyhalothrin 2.5 EC)

Category:

ชื่อสามัญ :

แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (Lambda-cyhalothrin) 2.5% W/V EC

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียวและฝ้าย

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของ
เพลี้ยจักจั่นฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว
ใช้อัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของ
เพลี้ยจักจั่นฝ้ายในฝ้าย (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตร ต่อไร่ ในฝ้ายอายุไม่เกิน
60 วัน หรือ 80 ลิตร ต่อไร่ ในฝ้ายอายุไม่เกิน 80 วัน)

X