แม็กซ์ เอ็กซ์ (Max X)

Category:

สูตร :

MgO 31%

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO)………………………..31%

ประโยชน์ :

เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง ช่วยในการสร้างพลังงาน
ดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ ไปใช้ได้มากขึ้น ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพืช
และช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสในพืช

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆพอเปียกทั่วใบและทุกๆส่วนของพืชทุก ๆ 7-10วัน

X