แม็กซ์ ชีล

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ดผงประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO)………………………………..9..5%

ประโยชน์ :

เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ หรือสีเขียวที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง
ช่วยให้ใบพืชมีสีเขียวเข้มมากขึ้น ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ
ไปใช้ได้มากขึ้น ช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืช และช่วยในการเคลื่อนย้าย
ธาตุฟอสฟอรัสในพืช

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นให้เป็นละลองเล็กๆ
พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุก ๆ 7-10 วัน

X