แพนดารัส (Pandarus)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph) 50% WG

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ (Late blight) ในมันฝรั่ง ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora infestans

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 5 วัน

X