แคล ชีล

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แคลเซียม (CaO)………………………………13%

ประโยชน์ :

เป็นโครงสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชมีความแข็งแรงและช่วยในการสร้างโปรตีน
ช่วยขยายขนาดของผล และป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือฝักแตก ทำให้เนื้อแน่น
ป้องกันแกนไส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากลำต้น
ใบมาสู่ผลและเมล็ด สามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโต
ได้อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการหลุดร่วงของผลได้

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นเป็นละอองเล็ก ๆ
พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X