แคลโบ

Category:

สูตร :

CaO 20% + B 0.9%

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แคลเซียม (CaO)………………………………20%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
โบรอน (B)…………………………………0.9%

ประโยชน์ :

ป้องกันการขาดธาตุแคลเซียม และโบรอน ช่วยในการแบ่งเซลล์ ช่วยในการงอกของเกสรตัวผู้
ช่วยให้งอกเข้าไปผสมกับไข่ของเกสรตัวเมีย ช่วยเพิ่มปริมาณการติดผลต่อช่อ
รวมทั้งช่วยขยายขนาดของผล และสามารถป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือฝักแตก
ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกนไส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ช่วยในการเคลื่อนย้าย
น้ำตาลจากลำต้น ใบมาสู่ผลและเมล็ด สามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์
ลดปัญหาการหลุดร่วงได้

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 10-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุก ๆ 7-10 วัน

X