แคลโนโว่

Category:

สูตร :

15-0-0 + CaO 26%

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)………………………………….15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………………0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)………………………….0%
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
แคลเซียม (CaO)………………………………………….26%

ประโยชน์ :

ปุ๋ยเคมีชนิดนี้ให้ธาตุไนโตรเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน
คลอโรฟิลล์ กรดนิวคลีอิก และเอนไซม์ในพืช และให้ธาตุแคลเซียม
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์พืช ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบ
และลำต้นให้มีความแข็งแรงช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน และสารอินทรีย์ที่สำคัญในพืช
ช่วยในการเคลื่อนย้ายแป้ง น้ำตาล และโปรตีนในพืช ช่วยขยายขนาดของผล
และป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือฝักแตก และช่วยลดการหลุดร่วงของผล

วิธีใช้ :

พืชผัก ใช้อัตรา 70-80 กิโลกรัม ต่อไร่ โดยแบ่งใส่เป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่รองพื้น
และครั้งที่สอง ใส่ห่างจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน สำหรับใส่แต่งหน้า
พืชไร่ ใช้อัตรา 100-300 กิโลกรัม ต่อไร่ โดยใส่ระหว่างแถว หรือ
รอบๆ โคนต้นให้ห่างจากโคนต้นพอสมควร และ ควรกลบดินหลังใส่ปุ๋ยเคมี
ไม้ผล ใช้อัตรา 300-600 กรัม ต่อต้น ต่อปี โดยแบ่งใส่เป็นสองครั้ง

X