แคลแอ็ก

Category:

สูตร :

Cao 8% + B 0.25%

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แคลเซียม (CaO)……………………8%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
โบรอน (B)………………………..0.25%

ประโยชน์ :

ป้องกันการขาดธาตุแคลเซียม และโบรอน ช่วยในการแบ่งเซลล์ ช่วยในการงอกของ
เกสรตัวผู้ ช่วยให้งอกเข้าไปผสมกับไข่ของเกสรตัวเมีย ช่วยเพิ่มปริมาณ
การติดผลต่อช่อ รวมทั้งช่วยขยายขนาดของผล และสามารถป้องกันไม่ให้ผล เถา
หรือ ฝักแตก ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกนไส้นิ่มรสชาติและสีดีขึ้น
ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากลำต้น ใบ มาสู่ผลและเมล็ด สามารถเก็บสะสมอาหาร
ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการหลุดร่วงได้

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ
พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X