แคลเมท

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองและ ธาตุอาหารเสริม ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO) ………………………………9.5%
แคลเซียม (CaO) ………………………………..13%
กำมะถัน (S)………………………………………..4.5%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
เหล็ก (Fe)……………………………………….1.8%
แมงกานีส (Mn)……………………………….1.4%
ทองแดง (Cu)………………………………….0.2%
สังกะสี (Zn)…………………………………….2.8%
โบรอน (B) …………………………………….0.9%

ประโยชน์ :

ช่วยในการสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโต (Auxin) ที่ปลายยอด ทำให้พืชแตกตาดอกและตายอด แก้ปัญหาการขาดสังกะสี แก้อาการใบแก้ว ใบลายในส้ม ช่วยให้พืชทนหนาวได้ดี ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน การสังเคราะห์แสง การสร้างแป้งและน้ำตาล เพิ่มรสชาติ สีสัน และความหวานให้แก่ผล ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้มากขึ้น
ช่วยในการสร้างน้ำมันในพืช และกลิ่นสำหรับพืชบางชนิด

วิธีใช้ :

พืชไร่ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ใช้อัตรา 3-5 กิโลกรัม ต่อไร่ เมื่อพืชตั้งตัวดีแล้ว
โดยโรยข้างแถวปลูกแล้วพูนดินกลบ หรือใส่เมื่อพืชมีอายุ 30-35 วัน
อัตราที่ใส่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของพืช และความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ควรจะใช้กับดินทรายหรือดินร่วนทราย ไม่เหมาะกับดินเหนียว
ไม้ผล เช่น ส้ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจี่ ลำไย องุ่น ใส่ปุ๋ยสูตรนี้บริเวณทรงพุ่มแล้วพรวนดิน
ใช้เมื่อไม้ผลผลิตลูกแล้วประมาณ 1 เดือน ใช้อัตรา 1-2 กรัม ต่อต้น
ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น ควรใส่ปุ๋ยปีละ 2-3 ครั้ง
พืชผัก เช่น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน้า กะหล่ำปลี
ใส่ครั้งแรกรองพื้นก่อนปลูกใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตรา 3-5 กิโลกรัม ต่อไร่
โดยหว่านบนร่องแล้วพรวนดินกลบ จึงค่อยปลูกพืช ใส่ครั้งที่สองหลังจากปลูกแล้ว
ประมาณ 20-25 วัน ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตรา 3-5 กิโลกรัม ต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลง

X