แคลมิกซ์

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO)…………………………………9%
แคลเซียม (CaO)……………………………………13%
กำมะถัน (S)…………………………………………..4.5%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
เหล็ก (Fe)………………………………………………1.9%
แมงกานีส (Mn)………………………………………1.4%
ทองแดง (Cu)…………………………………………..0.2%
สังกะสี (Zn)…………………………………………….2.9%
โบรอน (B)………………………………………………..0.9%

ประโยชน์ :

เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ หรือสีเขียวที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง
ช่วยให้ใบพืชมีสีเขียวเข้มมากขึ้น ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ
ไปใช้ได้มากขึ้น ช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืช และช่วยในการเคลื่อนย้าย
ธาตุฟอสฟอรัสในพืช

วิธีใช้ :

พืชไร่ เช่น อ้อย ใช้อัตรา 5-10 กิโลกรัม ต่อไร่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ใช้อัตรา 1-2 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตอนปลูกพืชหรือเมื่อพืชตั้งตัวดีแล้ว ภายใน 15-20 วันหลังจากงอก
ไม้ผล เช่น ส้ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ องุ่น และไม้ผลอื่น ๆ
ใช้อัตรา 70-150 กรัม ต่อต้น โดยใส่เป็นรูปวงแหวน ตามรัศมีแนวพุ่มใบ
หลังจากติดผลแล้วขึ้นกับขนาดและอายุของต้นไม้
พืชผัก เช่น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก กะหล่ำปลี ใส่ครั้งแรกรองพื้นก่อนปลูก
ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตรา 1-1.5 กิโลกรัม ต่อไร่ โดยหว่านบนร่องแล้วพรวนดินกลบ
จึงค่อยปลูกพืช ใส่ครั้งที่สองหลังจากปลูกแล้วประมาณ 20-25 วัน
ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตรา 3-5 กิโลกรัม ต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลง

X