แซดเอ็มซี (11-24-1)

Category:

สูตร :

11-24-1

ประเภท :

ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
ทองแดง (Cu)………………………..11%
สังกะสี (Zn)……………………………24%
โมลิบดินัม ( Mo )……………………1%

ประโยชน์ :

เกี่ยวข้องในการสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโต (Auxin) ที่ปลายยอด ช่วยให้พืช
แตกตาดอกและตายอด เพิ่มคุณภาพของผลผลิตแก้ปัญหาการขาดธาตุสังกะสี
แก้อาการใบแก้ว ใบลายในส้ม ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาวะอากาศหนาวได้ดีขึ้น
ช่วยในกระบวนการหายใจของพืช ทำให้พืชใช้ธาตุเหล็กได้มากขึ้น มีหน้าที่ทางอ้อม
ในการสร้างคลอโรฟิลล์ โดยช่วยเพิ่มโมเลกุลคลอโรฟิลล์ และช่วยป้องกันการทำลาย
คลอโรฟิลล์ ทำให้พืชมีอายุยาวขึ้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 5-10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ
พอเปียกทั่วใบและทุกๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X