เอด้า-เอส (0-28-24)

Category:

สูตร :

0-28-24

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………………………..0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………………28%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)……………………………24%

ประโยชน์ :

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ
ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอก และติดผลได้ดี ปุ๋ยนี้ไม่มีไนโตรเจน
จึงควรใช้กับพืชที่ขาดธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เท่านั้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 50-100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุก ๆ 7-10 วัน

X