เทรลเลอร์

ชื่อสามัญ :

อีทีฟอน (ethephon)

ประเภท :

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

ประโยชน์ :

ใช้ควบคุมการออกดอกของสับปะรด

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตรา 300 กรัม
ทำการหยอด 2 ครั้ง บริเวณยอดสับปะรด โดยหยอดครั้งแรก เมื่อต้นสับปะรด
มีอายุ 8-10 เดือน หรือ ต้นสับปะรด มีน้ำหนัก 2.5-3 กิโลกรัม หยอดครั้งที่ 2
หลังจากหยอดครั้งแรก 7 วัน โดยหยอดในช่วงเย็น หรือช่วงค่ำ อัตรา 60 มิลลิลิตร
ต่อต้น ในพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถใช้วิธีการพ่น และใช้น้ำอัตรา 600 ลิตร ต่อไร่

X