เทคออฟ

Category:

สูตร :

0-32-28

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………………………0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………………32%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)……………………………28%

ประโยชน์ :

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ ช่วยเสริมสร้าง
การเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ให้แก่ ลำต้น ดอก และผล

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 50-100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X