เดเมท

Category:

ชื่อสามัญ :

ไดเมโทเอต (Dimethoate) 40% W/V EC

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันชอนใบในถั่วฝักยาว

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของ
หนอนแมลงวันชอนใบในถั่วฝักยาว

X