เจน โฟร์ (Gen 4)

Category:

ประเภท :

สารเสริมประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :

เป็นสารสังเคราะห์พิเศษชนิดเข้มข้น ประกอบด้วย สารแผ่กระจาย สารจับติดใบ
สารเปียกใบ และสารแทรกซึมผิวใบพืช ที่รวมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยตัวทำละลาย
และตัวประสานชนิดพิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยทางใบ
ธาตุอาหารรอง อาหารเสริม และฮอร์โมน

ประโยชน์ :

ช่วยลดแรงตึงผิวของละอองน้ำยาที่ฉีดพ่น เม็ดน้ำยาจะแบนราบลง ทำให้สารเคมี
แผ่กระจายเกาะติดแน่นขึ้น และเปียกทั่วทุกส่วนของผิวพืชอย่างรวดเร็ว
จึงไม่ต้องฉีดพ่นจนเปียกโชก และน้ำยาไหลสูญเสียไป ช่วยให้สารเคมีจับติดแน่น
ที่ผิวพืช และแห้งเร็ว ช่วยลดการชะล้าง หรือสูญเสียสารเคมี เนื่องมาจากน้ำฝน
น้ำค้าง การรดน้ำ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ช่วยประหยัดปริมาณน้ำยาที่ฉีดพ่นต่อไร่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

วิธีใช้ :

สำหรับปั๊มฉีดลากสาย ใช้อัตรา 2-3 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
ถังโยกสะพายหลัง ใช้อัตรา 3-5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
เครื่องยนต์พ่นน้ำน้อย ใช้อัตรา 10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 3-5 ลิตร

X