ฮิวมิน โฟล (HUMIN FLO)

Category:

ประเภท :

กรดฮิวมิก

คุณสมบัติ :

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสารแพคบิวโคลบิวทราซอล สำหรับการผลิตผลไม้นอกฤดู
ช่วยกระตุ้นการแตกและเพิ่มปริมาณรากฝอย เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม
ธาตุอาหารพืช ช่วยล้างสารพิษตกค้างในดิน เพิ่มอัตราการรอดของต้นพืช
สามารถใช้ฉีดพ่นร่วมกับสารเคมีได้ทุกชนิด

ประโยชน์ :

เป็นสารปรับสภาพดิน ทำให้โครงสร้างของดินเหมาะสมต่อการปลูกพืช
ช่วยทำให้ดินร่วยซุย เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารให้แก่รากพืช
ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลิทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน เป็นตัวช่วยในการอุ้มน้ำ
ไม่ให้ความชื้นในดินหายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี

วิธีใช้ :

สำหรับไม้ผล เช่น ทุเรียน มะม่วง เงาะ ลำไย เป็นต้น ใช้อัตรา 120 มิลลิลิตร
ต่อต้น โดยผสมน้ำราดโคนต้นบริเวณทรงพุ่ม
สำหรับพืชไร่ พืชสวน นาข้าว ไม้ผล ใช้อัตรา 1000 มิลลิลิตร ต่อไร่
ควรพ่นเป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืช

X