ฮิวมิน เทค90 (HUMIC TEK)

Category:

ประเภท :

กรดฮิวมิก

คุณสมบัติ :

เป็นกรดฮิวมิกชนิดเข้มข้น ซึ่งอยู่ในรูปผลึก สามารถละลาน้ำได้ดีและพืชสามารถ
นำไปใช้ได้ทั้งที

ประโยชน์ :

ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดี เพิ่มการแลกเปลี่ยนประจุบวก
ช่วยให้ปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว้ ให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
ช่วยเสริมสร้างกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินให้ทำงานได้ดีขึ้น
ส่งผลให้ลดการเกิดปัญหาการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า

วิธีใช้ :

สำหรับไม้ผล เช่น ทุเรียน ลำไย มะม่วง ส้ม และมะนาว เป็นต้น ใช้อัตรา
0.3-1 กิโลกรัม ต่อต้น ใช้ก่อนการออกดอก บำรุงผล หรือหลังการเก็บเกี่ยว
สำหรับนาข้าวพืชผัก และพืชไร่ ใช้อัตรา 3-5 กิโลกรัม ต่อไร่ ใช้หลังการเตรียมดินปลูก

X