อัลโตซิด (Altosid)

Category:

ชื่อสามัญ :

อะซีทามิพริด (Acetamiprid)

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในข้าว

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย
จำนวน 1-2 ตัวต่อต้น เพียงครั้งเดียวในข้าวระยะต้นกล้า (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่)

X