อะบาเมกติน 1.8 อีซี (Abamectin 1.8 EC)

Category:

ชื่อสามัญ :

อะบาเมกติน (Abamectin) 1.8% W/V EC

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในพริก

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟในพริก

X