อะทราซีน+อะมีทรีน 80 ดับเบิ้ลยูพี

Category:

ชื่อสามัญ :

อะทราซีน (atrazine) + อะมีทรีน (ametryn) 80% W/V WP

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในอ้อย เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ
เช่น หญ้าหางนกยูงใหญ่ หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าตีนนก และ หญ้าตีนติด
และ วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน และ ปอวัชพืช

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 300-400 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
อัตรา 75-100 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
หลังวัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร

X