อะตอม เมท

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO)……………………………..9%
แคลเซียม (CaO)………………………………..14%
กำมะถัน (S)………………………………………….5%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
เหล็ก (Fe)………………………………………….2%
แมงกานีส (Mn)…………………………………1.5%
ทองแดง (Cu)…………………………………..0.2%
สังกะสี (Zn)……………………………………….3%
โบรอน (B)………………………………………….1%

ประโยชน์ :

เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ หรือสีเขียวที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง
ช่วยให้ใบพืชมีสีเขียวเข้มมากขึ้น ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ
ไปใช้ได้มากขึ้น ช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืช และช่วยในการเคลื่อนย้าย
ธาตุฟอสฟอรัสในพืช

วิธีใช้ :

พืชไร่ เช่น อ้อย ใช้อัตรา 5-10 กิโลกรัม ต่อไร่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียวใช้อัตรา 1-2 กิโลกรัม
ต่อไร่ ใช้ตอนปลูกหรือเมื่อพืชตั้งตัวดีแล้วภายใน 15-20 วันหลังจากงอก
ไม้ผล เช่น ส้ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ องุ่น และไม้ผลอื่นๆ ใช้อัตรา
70-150 กรัม ต่อต้น โดยใส่เป็นรูปวงแหวน ตามรัศมีแนวพุ่มใบ หลังจากติดผลแล้ว
อัตราการใช้ขึ้นกับขนาดและอายุของต้นไม้
พืชผัก เช่น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน้า กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี
ใส่ครั้งแรกรองพื้นก่อนปลูกใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตรา 1-1.5 กิโลกรัม ต่อไร่
โดยหว่านบนร่องแล้วพรวนดินกลบ จึงค่อยปลูกพืช ใส่ครั้งที่สองหลังจากปลูก
ประมาณ 20-25 วัน ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 3-5 กิโลกรัม ต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลง

X