อะซีโทคลอร์ 50 อีซี

Category:

ชื่อสามัญ :

อะซีโทคลอร์ (acetochlor) 50% W/V EC

ประโยชน์ :

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (per-emergence) ในข้าวโพด เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ
เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว และหญ้าตีนนก เป็นต้น และ วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน และน้ำนมราชสีห์เล็ก เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 400-500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 100-125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกข้าวโพด ขณะดินมีความชื้น

X