ออลกานิค (ALLGANIC)

Category:

ประเภท :

สาหร่ายสกัดสีเขียว

คุณสมบัติ :

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชในระยะย้ายปลูก
ระยะออกดอกและระยะติดผล สามารถแทรกซึมเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างรดเร็ว
จึงทำให้พืชสามารถสร้างพลังงานและน้ำตาล ช่วยเพิ่มการแบ่งเซลล์
และขยายขนาดของเซลล์ทั้งส่วนยอด ผล และรากพืช

ประโยชน์ :

ช่วยพัฒนาการสร้างระบบของรากพืชให้มีการออกรากได้มากขึ้น จึงทำให้พืช
เจริญเติบโตได้ดี ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ขาดน้ำ ขาดธาตุอาหาร
สภาพอากาศร้อนจัด หรือน้ำท่วมขัง เป็นต้น ช่วยฟื้นสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทำให้เกิดการสร้างใบชุดใหม่ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทำให้พืชพร้อมจะติดดอก
ชุดใหม่ได้ง่ายขึ้น ช่วยในการแตกตาดอก เพิ่มปริมาณดอก เพิ่มการผสมเกสร
ลดการหลุดร่วงของผลและเพิ่มการขยายขนาดของผล

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 30-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นเป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X