รูทแคป

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO)………………………………….1.9%
แคลเซียม (CaO)……………………………………..10%

ประโยชน์ :

เป็นโครงสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชมีความแข็งแรง และช่วยในการสร้างโปรตีน
ช่วยขยายขนาดของผล และป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือฝักแตก ทำให้เนื้อแน่น
ป้องกันแกนไส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากลำต้น
ใบมาสู่ผลและเมล็ด สามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโต
ได้อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการหลุดร่วงของผลได้

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 5-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นให้เป็นละลองเล็กๆ
พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุก ๆ 7-10 วัน

X