ยูเอสเอ (USA)

Category:

ประเภท :

กรดอะมิโน

คุณสมบัติ :

เป็นกรดอะมิโนน้ำสำเร็จรูป เหมาะสำหรับใช้เพื่อปรับสภาพดินก่อนการเพาะปลูกพืช

ประโยชน์ :

ช่วยบำรุงและฟื้นฟูดินก่อนการเพาะปลูก ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนให้กับพืช
ช่วยในการสังเคราะห์แสง ช่วยส่งเสริมการผสมเกสรและติดผล
ช่วยทำให้ผนังเซลล์ของเนื้อเยื่อพืชแข็งแรง ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ
ช่วยขยายขนาดผลผลิต ช่วยฟื้นสภาพต้นให้สมบูรณ์หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นเป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X