ยูราเฟต

Category:

สูตร :

17-44-0

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)…………………………………..17%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………………44%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)……………………………0%

ประโยชน์ :

สามารถละลายน้ำได้ และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ
ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอก ติดผล และลงหัวตามฤดูกาล
และช่วยเสริมสร้างให้รากเจริญเติบโตได้ในพืชปลูกใหม่ หรือย้ายปลูกใหม่

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 25-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X